Category Archives: Getting it write

Grammar and punctuation

Jail vs. prison

Share Button

Rule of thumb:

Jail: less severe; short-term; local authorities; pending trial, sentencing, transfer.

Prison: post trial and sentencing; longer term, state or federal authorities.

Sproget i TV – læserbrev sendt til Politiken idag

Share Button

Det er ikke kun, som Henrik Palle skriver i ”Sprogbrug i TV”, på TV2 Fri, det kniber med sproget. Det er generelt på alle TV2’s programmer, og er ved at brede sig til de øvrige danske kanaler.

Jeg nævner i flæng: det ligner at (det er der ikke noget der hedder); har begyndt (i stedet for er begyndt – blot ét eksempel – den er gal med mange lignende verber); fremadrettet i stedet for i fremtiden/fra nu af (fremadrettet er et tillægsord); datidsformen af verber der ender på –de er forsvundet så hadede, skadede, ledede osv. bliver til hadet, skadet og ledet; konstruktioner som ‘i sidste uge har jeg været hos lægen’;  og ord som socialdemokraterne og manden bliver til socialdemokraterne de og manden han. Og så er der problemerne med at udtale e-, i- og æ-lyde. Ligger og lægger udtales ens, sådan lidt midtimellem, bare for en sikkerheds skyld; gær udtales ger, engelsk ingelsk, og hende og hendes bliver næsten til hine og hines (dog med lidt kortere i). Og man kunne blive ved. ”Det er bare fordi du er blevet for gammel til at acceptere, at sproget udvikler sig”, får jeg så at vide. Men er der virkelig i alle disse tilfælde bare tale om en ”naturlig udvikling” som vi bliver nødt til at acceptere?

ME. ME. ME.

Share Button

It’s for Gregg and ME. With John and ME. To Lisa and ME. About my mother and ME. Why does that seem to be disappearing? The next thing is everybody will be saying/writing ‘for I’, ‘to I, ‘with I’ and ‘about I’.

Smagfuldt eller smagsfuldt

Share Button

ENDELIG er et medie begyndt at beskrive mad, der er fuldt af smag, som smagsfuldt, i stedet for smagfuldt, som jo betyder noget helt andet. På samme måde som mad, der ikke smager af noget, selvfølgelig er smagsløst, og ikke (nødvendigvis) smagløst. Og det er selvfølgelig Politiken, der går forrest.

Traveler or traveller?

Share Button

Traveler: US

Traveller: UK

In (the) light of

Share Button

In light of: US

In the light of: UK

Hyphenation (1)

Share Button

Adverbs do not normally take a hyphen: An environmentally friendly car (but an environment-friendly car).

Advice or advise?

Share Button

Advice is the noun (a piece of advice), advise is the verb (to advise ….).

Follow-up or follow up?

Share Button

Follow-up is 1) an attributive adjective, and 2) a noun. To follow up is a verb.

A follow-up phone call …. This workshop is a follow-up to COP15 …. I will follow up by calling a new meeting next week.

Its or it’s?

Share Button

My own homespun way to remember is that it’s = it is, but: his, hers, and – by the same token: its.